Пропофол Каби эмул. д/ин. и инф. 10 мг/мл амп. 20 мл №5

Фрезеніус Кабі Аустріа (Австрія)
Инструкция указана для Пропофол Каби эмул. д/ин. и инф. 10 мг/мл амп. 20 мл №5

Состав

діюча речовина: пропофол;

1 мл емульсії містить 10 мг або 20 мг пропофолу;

допоміжні речовини: олія соєва рафінована, тригліцериди середнього ланцюга, фосфоліпіди яєчного жовтка, гліцерин, кислота олеїнова, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.

Лікарська форма

Емульсія для внутрішньовенного введення.

Основні фізико-хімічні властивості: біла гомогенна емульсія.

Фармакотерапевтична група

Засоби для загальної анестезії. Код АТХ N01А Х10.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка. Пропофол Кабі – засіб для загальної анестезії, що чинить короткочасну дію і швидко протягом приблизно 30 секунд спричиняє медикаментозний сон. Зазвичай відновлення свідомості відбувається швидко. Механізм дії, як і у разі застосування інших засобів для анестезії, не має належного пояснення.

Зазвичай, при застосуванні пропофолу для вступної анестезії та для її підтримання спостерігається зниження середніх показників артеріального тиску та незначні зміни частоти серцевих скорочень. Разом з тим гемодинамічні параметри зазвичай залишаються відносно стійкими під час підтримання анестезії. Хоча після введення пропофолу може виникати пригнічення дихання, будь-які ефекти, подібні до тих, що виникають при застосуванні інших внутрішньовенних анестезуючих засобів, легко піддаються контролю у клінічних умовах.

Пропофол зменшує церебральний кровотік, внутрішньочерепний тиск та знижує церебральний метаболізм. Зменшення внутрішньочерепного тиску більш виражене у хворих із підвищеними базовими показниками внутрішньочерепного тиску.

Пробудження, зазвичай, відбувається швидко і з ясною свідомістю, частота випадків головного болю, післяопераційної нудоти та блювання низька.

Пропофол у терапевтичних концентраціях не пригнічує синтез гормонів кори надниркових залоз.

Діти

Обмежені дані досліджень анестезії із застосуванням пропофолу дітям вказують на збереження безпеки та ефективності при тривалості наркозу до 4 годин. Згідно з опублікованими даними лікарський засіб можна застосовувати дітям при проведенні тривалих процедур без змін безпеки або ефективності останнього.

Фармакокінетика.

Всмоктування. Зменшення концентрації пропофолу після введення болюсної дози або після припинення вливання можна описати за допомогою відкритої трифазної моделі. Перша фаза характеризується дуже швидким розподілом (період напіввиведення становить 2-4 хвилини), друга – швидким виведенням з організму (період напіввиведення – 30-60 хвилин). Далі спостерігається повільніша фаза, для якої характерний перерозподіл пропофолу із слабкоперфузованої тканини у кров.

Розподіл. Пропофол широко розподіляється і швидко виводиться з організму (загальний кліренс становить 1,5-2 л/хв).

Виведення.

Препарат метаболізується головним чином у печінці, внаслідок чого утворюються неактивні сполуки пропофолу і відповідний до нього хінол, які виводяться із сечею.

Коли пропофол застосовують для підтримання анестезії, концентрація його в крові досягає стабільного рівня, що відповідає швидкості його введення.

У межах рекомендованих швидкостей фармакокінетика препарату має лінійний характер.

Після внутрішньовенного введення одноразової дози 3 мг/кг кліренс пропофолу на 1 кг маси тіла збільшується з віком за даним принципом: середній кліренс значно нижчий у новонароджених віком < 1 місяця (n = 25) (20 мл/кг/хв) порівняно зі старшими дітьми (n = 36, віковий діапазон – 4 місяці–7 років). Крім того, у новонароджених відзначалася мінливість даного параметру між пацієнтами (діапазон 3,7–78 мл/кг/хв). Через ці обмежені дані клінічних досліджень, які вказують на значну мінливість, для даної групи пацієнтів не можна надати рекомендацій щодо дозування.

Середній кліренс пропофолу у старших дітей після одноразового болюсного введення дози 3 мг/кг становив 37,5 мл/кг/хв (4–24 місяці) (n = 8), 38,7 мл/кг/хв (11–43 місяці) (n = 6), 48 мл/кг/хв (1–3 роки) (n = 12), 28,2 мл/кг/хв (4–7 років) (n = 10) порівняно з 23,6 мл/кг/хв у дорослих (n = 6).

Показания Пропофол Каби эмул. д/ин. и инф. 10 мг/мл амп. 20 мл №5

Для загальної анестезії короткочасної дії препарат вводять внутрішньовенно для:

  • індукції та підтримання загальної анестезії у дорослих та дітей віком > 1 місяця;
  • седації пацієнтів віком > 16 років, яким проводиться штучна вентиляція легенів у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ);
  • седації при проведенні діагностичних та хірургічних процедур, окремо або у комбінації з лікарськими засобами для місцевої або загальної анестезії, у дорослих та дітей віком > 1 місяця.

Противопоказания Пропофол Каби эмул. д/ин. и инф. 10 мг/мл амп. 20 мл №5

Підвищена чутливість до пропофолу або до будь-якого компонента препарату.

Пропофол Кабі 1 % протипоказаний дітям віком до 1 місяця.

Пропофол Кабі 2 % протипоказаний дітям віком до 3 років.

Пропофол Кабі протипоказаний для седації дітям віком до 16 років у відділеннях інтенсивної терапії.

Пропофол Кабі протипоказаний пацієнтам з алергією на сою або арахіс.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії

Пропофол Кабі застосовували у комбінації з лікарськими засобами для спінальної та епідуральної анестезії, а також часто використовуваними засобами для премедикації, міорелаксантами, засобами для інгаляційного наркозу та аналгетиками; випадки фармакологічної несумісності не спостерігалися. При застосуванні загальної анестезії у комбінації з місцевими анестетиками можливим є призначення менших доз препарату Пропофол Кабі. Випадки вираженої артеріальної гіпертензії спостерігалися при застосуванні пропофолу пацієнтам, які приймали рифампіцин.

Сумісне застосування з іншими лікарськими засобами, що пригнічують центральну нервову систему (ЦНС), наприклад, із лікарськими засобами для премедикації, засобами для інгаляційного наркозу та аналгетиками, може призвести до посилення седативного, аналгетичного ефектів, а також пригнічувального впливу препарату Пропофол Кабі на функцію серцево-судинної та дихальної систем (див. розділ «Особливості застосування»).

Тимчасове підвищення рівня пропофолу в крові і відповідно підвищення частоти апное можуть бути викликані прийомом фентанілу.

Після лікування суксаметоніумом або неостегніном при застосуванні пропофолу може виникнути брадикардія або зупинка серця.

Одночасне застосування емульсії пропофолу та циклоспорину може призвести до виникнення лейкоенцефалопатії.

Особливості щодо застосування

Пропофол Кабі повинен вводити спеціаліст, який має досвід проведення анестезії (або, за необхідності, лікар із досвідом роботи у відділенні інтенсивної терапії).

Слід проводити постійний моніторинг стану пацієнта. Обладнання для забезпечення прохідності дихальних шляхів пацієнта, штучної вентиляції легенів, подачі кисню та проведення інших реанімаційних заходів повинно бути завжди доступним та готовим до використання. Препарат не повинна вводити одна й та сама особа, що проводить діагностичну або хірургічну процедуру.

Повідомлялося про випадки зловживання та розвитку медикаментозної залежності від Пропофолу Кабі, переважно серед медичних працівників. Як і у разі застосування інших лікарських засобів для загальної анестезії, введення Пропофолу Кабі без підтримки функції дихання може призвести до розвитку ускладнень з боку дихальної системи, які загрожують життю.

При введенні препарату для седації без втрати свідомості для проведення хірургічних або діагностичних процедур слід проводити безперервний моніторинг стану пацієнта щодо ранніх ознак артеріальної гіпотензії, порушення прохідності дихальних шляхів та зниження насичення киснем.

Як і у разі застосування інших лікарських засобів, що пригнічують ЦНС, при застосуванні препарату Пропофолу Кабі для седації під час хірургічних процедур у пацієнта можуть виникати мимовільні рухи. При проведенні процедур, які вимагають іммобілізації, дані рухи можуть становити небезпеку для хворого.

До виписування пацієнта повинно пройти достатньо часу для переконання у повному відновленні функцій організму після застосування Пропофолу Кабі. Дуже рідко застосування препарату може бути пов’язане з післяопераційною втратою свідомості, що може супроводжуватися підвищенням тонусу мускулатури. Даному стану може передувати період безсоння. Хоча даний стан проходить спонтанно, слід надавати пацієнту, який втратив свідомість, необхідну допомогу.

Зазвичай порушення функцій, що спричинені застосуванням Пропофолу Кабі, не визначається вже через 12 годин. Слід враховувати ефекти препарату Пропофолу Кабі, характер проведеної процедури, прийом супутніх лікарських засобів, вік та стан пацієнта при наданні порад щодо:

  • бажаності покидати заклад охорони здоров’я у супроводі інших осіб;
  • періоду часу до відновлення діяльності, пов’язаної з виконанням складних або небезпечних завдань, таких як керування транспортними засобами;
  • застосування інших лікарських засобів, що можуть пригнічувати ЦНС (наприклад, бензодіазепінів, опіатів, спирту етилового).

Як і інші лікарські засоби для внутрішньовенної анестезії, слід з обережністю застосовувати Пропофол Кабі пацієнтам із порушеннями функції серця, дихання, нирок або печінки, а також гіповолемічним або виснаженим пацієнтам. Кліренс Пропофолу Кабі залежить від кровообігу, тому супутнє призначення лікарських засобів, що зменшують серцевий викид, призведе до зниження кліренсу препарату Пропофолу Кабі.

Пропофол Кабі не має вираженої ваголітичної активності, застосування даного лікарського засобу пов’язане з випадками розвитку брадикардії (в окремих випадках – глибокої) та асистолії. Слід розглянути доцільність внутрішньовенного введення антихолінергічного лікарського засобу перед індукцією або протягом підтримки анестезії, особливо у разі можливого превалювання тонусу блукаючого нерва або застосування Пропофолу Кабі сумісно з іншими лікарськими засобами, що можуть спричинити брадикардію.

Як і у разі застосування інших лікарських засобів для внутрішньовенної анестезії та лікарських засобів, що пригнічують ЦНС, пацієнтам слід наголосити на важливості уникнення вживання алкоголю до та щонайменше протягом 8 годин після введення Пропофолу Кабі.

Під час болюсного введення лікарського засобу протягом хірургічних процедур особливої обережності слід дотримуватися щодо пацієнтів із гострою дихальною недостатністю або пригніченням дихання.

Сумісне застосування з лікарськими засобами, що пригнічують ЦНС, наприклад, ізі спиртом етиловим, лікарськими засобами для загальної анестезії та наркотичними аналгетиками, призведе до посилення ефектів пригнічення ЦНС. При комбінованому застосуванні препарату Пропофол Кабі з лікарськими засобами, що пригнічують ЦНС, які вводяться парентерально, може виникнути тяжке пригнічення функції дихальної та серцево-судинної систем. Рекомендується вводити препарат Пропофол Кабі після застосування аналгетика, а дозу слід обережно титрувати з урахуванням клінічної відповіді (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

Під час індукції анестезії можуть виникнути артеріальна гіпотензія та тимчасове апное, залежно від дози, проведення заходів премедикації та застосування інших лікарських засобів.

В окремих випадках для усунення артеріальної гіпотензії може бути потрібне застосування рідин внутрішньовенно та зниження швидкості введення препарату Пропофол Кабі протягом періоду підтримки анестезії.

При введенні Пропофолу Кабі пацієнтам з епілепсією існує ризик виникнення судом.

Пацієнтам із порушенням ліпідного обміну та зі станами, при яких слід з обережністю застосовувати жирові емульсії, слід надавати відповідну допомогу. При одночасному внутрішньовенному введенні хворому іншого засобу, що містить ліпіди, його дозу слід зменшити, враховуючи кількість ліпідів у складі пропофолу. 1 мл Пропофолу Кабі містить приблизно 0,1 г жиру.

При інтенсивній терапії контроль рівня вмісту жирів проводять через 3 доби.

У зв’язку з необхідністю підвищення дози для лікування пацієнтів з ожирінням потрібно враховувати підвищення ризику виникнення побічних гемодинамічних ефектів.

Якщо результати моніторингу вказують на порушення виведення жирів з організму, введення пропофолу слід відповідно скорегувати. Якщо пацієнту внутрішньовенно одночасно вводять інші рідини, що містять ліпіди, слід зменшувати дозу з урахуванням кількості жирів, що надходять в організм протягом інфузії як компонент лікарської форми пропофолу.

Щоб зменшити біль у місці ін'єкції під час анестезії Пропофолом Кабі, можна ввести лідокаїн до пропофолу емульсії. Не рекомендується застосовувати розчин Пропофолу Кабі з лідокаїном пацієнтам зі спадковою гострою порфірією.

Лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію на 100 мл, тобто по суті препарат без натрію.

Не рекомендується застосовувати при проведенні електросудомної терапії.

Як і у разі застосування інших лікарських засобів для анестезії, протягом виходу з наркозу може спостерігатися сексуальне розгальмування.

Рекомендації щодо застосування пацієнтам у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ)

Застосування емульсій пропофолу для інфузій для седації у ВІТ пов’язане з різноманітними метаболічними порушеннями та недостатністю різних систем органів, що можуть призвести до летального наслідку. Повідомлялося про розвиток комбінацій таких небажаних явищ: метаболічний ацидоз, рабдоміоліз, гіперкаліємія, гепатомегалія, ниркова недостатність, гіперліпідемія, серцева аритмія, ЕКГ типу Бругада (підвищення сегменту ST та опуклий зубець Т) та серцева недостатність, що швидко прогресує і зазвичай нечутлива до підтримуючої терапії інотропами. Комбінація даних явищ називається синдромом інфузії пропофолу і зазвичай спостерігається у пацієнтів з тяжкими травмами голови та дітей з інфекціями дихальних шляхів, які отримували дози, що перевищували рекомендовані дорослим для седації у відділенні інтенсивної терапії.

Головні фактори ризику розвитку даних явищ: зниження постачання тканин киснем; серйозна неврологічна травма та/або сепсис; застосування великих доз одного чи декількох з таких лікарських засобів, як судинозвужувальні препарати, стероїди, інотропи та/або Пропофол Кабі (зазвичай у дозі більше 4 мг/кг/годину з тривалістю введення більше 48 годин).

Медичні працівники повинні бути готові до можливого виникнення даних явищ у пацієнтів із вказаними вище факторами ризику та швидко приймати рішення щодо зменшення дози препарату Пропофол Кабі або відміни даного лікарського засобу при розвитку зазначених ознак. Дози всіх лікарських засобів, що пригнічують ЦНС, а також інших препаратів, застосовуваних у відділенні інтенсивної терапії, слід титрувати для забезпечення достатнього постачання кисню та збереження параметрів гемодинаміки. Пацієнти з підвищеним внутрішньочерепним тиском повинні проходити відповідне лікування, спрямоване на підтримку достатнього церебрального перфузійного тиску протягом цих змін у терапії.

Бажано не перевищувати дозу 4 мг/кг/годину.

Додаткові запобіжні заходи

Слід з обережністю лікувати пацієнтів із мітохондріальними захворюваннями. У даних хворих можливе загострення захворювання при проведенні анестезії, хірургічних процедур та інших заходів у ВІТ. У таких пацієнтів рекомендується підтримувати нормотермію, забезпечувати їх вуглеводами та достатньою кількістю рідини. Ранні прояви загострення мітохондріальних захворювань та синдрому інфузії пропофолу можуть бути подібними.

Пропофол Кабі не містить антимікробних консервантів, тому не запобігає росту мікроорганізмів.

Перед застосуванням Пропофол Кабі слід набирати у стерильний шприц чи інфузійну систему в асептичних умовах одразу після відкриття ампули або флакона. Після цього одразу розпочати введення лікарського засобу. Протягом інфузії слід проводити всі операції з Пропофолом Кабі та обладнанням для інфузій в асептичних умовах. Будь-які розчини для інфузій слід додавати до інфузійної системи з Пропофолом Кабі безпосередньо перед місцем введення. Препарат не слід застосовувати у системах з мікробним фільтром.

Пропофол Кабі та шприци, що містять даний лікарський засіб, призначені виключно для одноразового використання у одного пацієнта. Згідно з прийнятими керівними принципами застосування інших жирових емульсій, одноразова інфузія пропофолу не повинна тривати довше 12 годин. Наприкінці процедури або через 12 годин, залежно від того, який із вказаних моментів настав раніше, ємність із пропофолом та інфузійну лінію слід утилізувати та замінити новими.

Вміст первинної упаковки слід струшувати перед застосуванням.

Будь-який об’єм лікарського засобу, що залишився після застосування, слід утилізувати.

Перед введенням Пропофол Кабі не слід змішувати з розчинами для ін’єкцій чи інфузій, крім 5 % розчину декстрози або розчину лідокаїну для ін’єкцій (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність

Безпека Пропофолу Кабі при застосуванні у період вагітності не встановлена. Пропофол Кабі не слід застосовувати вагітним жінкам, за винятком випадків абсолютної необхідності. Однак препарат можна застосовувати при проведенні штучного переривання вагітності.

Пологи

Пропофол Кабі долає плацентарний бар’єр та може спричинити депресію у новонароджених. Даний лікарський засіб не слід застосовувати для анестезії пологів, за виключенням випадків абсолютної необхідності.

Період годування груддю

Дослідження за участю матерів, які годували груддю, показали, що невеликі кількості Пропофолу Кабі екскретуються у грудне молоко. Тому жінкам не слід годувати груддю протягом 24 годин після введення Пропофолу Кабі. Молоко, що виділяється у даний період, слід виливати.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Після застосування Пропофолу Кабі необхідно провести адекватний нагляд за станом пацієнта з метою забезпечення повного його відновлення після пробудження. Пацієнтам не

рекомендується сідати за кермо автомобіля, працювати на автоматизованому обладнанні або в ситуаціях, які представляють потенційну загрозу. Після процедури наркозу рекомендовано утриматися від вживання алкогольних напоїв.

Способ применения и дозы Пропофол Каби эмул. д/ин. и инф. 10 мг/мл амп. 20 мл №5

Індукція загальної анестезії

Дорослі

Пацієнтам із проведеною або не проведеною премедикацією рекомендується титрувати дозу Пропофол Кабі 10 мг/мл або 20 мг/мл (вводити дорослому пацієнту у вигляді болюсної ін’єкції або інфузії приблизно по 20-40 мл кожні 10 секунд) з урахуванням клінічної відповіді до появи клінічних ознак анестезії. Для більшості дорослих пацієнтів віком до 55 років загалом достатнім є введення дози 1,5–2,5 мг/кг Пропофолу Кабі. Загальну необхідну дозу можна зменшити шляхом зниження швидкості введення (2–5 мл/хв [20–50 мг/хв]). Для осіб віком від 55 років доза для досягнення загальної анестезії загалом є меншою. Пацієнтам із бальною оцінкою 3 або 4 за системою оцінки ризику Американського товариства анестезіологів (ASA) слід застосовувати препарат із меншою швидкістю введення (приблизно 20 мг кожні 10 секунд).

Особи літнього віку

Особи літнього віку потребують введення менших доз Пропофолу Кабі для індукції анестезії. При зменшенні дози слід враховувати стан здоров’я та вік пацієнта. Зменшену дозу слід вводити з меншою швидкістю та титрувати з урахуванням клінічної відповіді.

Діти

Не рекомендується застосовувати Пропофол Кабі для індукції анестезії дітям віком до 1 місяця.

Для індукції анестезії дітям віком від 1 місяця дозу Пропофолу Кабі слід повільно титрувати до появи клінічних ознак анестезії. Дозу слід підбирати згідно з віком та/або масою тіла. Для більшості пацієнтів віком від 8 років достатнім для індукції анестезії є введення дози Пропофолу Кабі приблизно 2,5 мг/кг маси тіла. Молодшим дітям, особливо віком від 1 місяця до 3 років, може бути потрібне введення більших доз (2,5–4 мг/кг маси тіла).

Пацієнтам із бальною оцінкою 3 або 4 за ASA рекомендується застосовувати менші дози (див. розділ «Особливості застосування»).

Введення Пропофолу Кабі за допомогою системи Інфузії Цільової Концентрації (ІЦК) не рекомендоване для індукції загальної анестезії у дітей.

Підтримка загальної анестезії

Дорослі

Підтримку анестезії можна забезпечувати шляхом введення препарату Пропофол Кабі у вигляді безперервної інфузії або повторних болюсних ін’єкцій для підтримання належної глибини наркозу. Вихід з наркозу зазвичай швидкий, тому важливо продовжувати введення Пропофолу Кабі до кінця процедури.

Безперервна інфузія

Необхідна швидкість введення може значно відрізнятися у різних пацієнтів, однак значення у діапазоні 4–12 мг/кг/годину зазвичай є достатніми для підтримки належної глибини анестезії. Зниження підтримуючої дози приблизно 4 мг/кг маси тіла/годину може бути достатньою анестезією при незначних хірургічних процедурах, наприклад при мінімально інвазивній хірургії.

Повторне болюсне введення. При повторних болюсних ін’єкціях доцільно вводити поступово зростаючі дози від 25 мг до 50 мг.

Особи літнього віку

При застосуванні Пропофолу Кабі для підтримки анестезії слід знижувати швидкість введення або цільову концентрацію. Пацієнти з бальною оцінкою 3 або 4 за ASA потребують ще більшого зменшення дози та швидкості введення. Слід уникати швидкого болюсного введення (одноразового та повторного) лікарського засобу особам літнього віку, оскільки це може призвести до пригнічення функції серцево-судинної та дихальної систем.

Діти

Не рекомендується застосовувати Пропофол Кабі для підтримки анестезії дітям віком до 1 місяця.

Підтримку анестезії у дітей віком від 1 місяця можна забезпечити введенням Пропофолу Кабі у вигляді інфузії або повторних болюсних ін’єкцій для підтримання належної глибини наркозу. Необхідна швидкість введення може значно відрізнятися у різних пацієнтів, однак значення у діапазоні 9–15 мг/кг/годину зазвичай є достатніми для досягнення належної глибини анестезії. Молодшим дітям, особливо віком від 1 місяця до 3 років, може бути потрібне введення більших доз.

Пацієнтам з бальною оцінкою 3 або 4 за ASA рекомендується застосовувати менші дози (див. також розділ «Особливості застосування»).

Введення Пропофолу Кабі за допомогою системи ІЦК не рекомендоване для підтримки загальної анестезії у дітей.

Седація пацієнтів, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії

Дорослі

Для проведення седації пацієнтів, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії, слід вводити Пропофол Кабі шляхом безперервної інфузії. Швидкість інфузії слід визначати, виходячи з бажаної глибини седації. У більшості пацієнтів достатньої глибини седації можна досягти при застосуванні дози 0,3–4,0 мг/кг/годину (див. розділ «Особливості застосування»).

Пропофол Кабі не слід застосовувати для седації пацієнтів, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії, віком до 16 років (див. розділ «Протипоказання»). Введення Пропофолу Кабі за допомогою системи ІЦК не рекомендоване для седації пацієнтів, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії.

Рекомендується проводити моніторинг концентрації ліпідів крові при застосуванні Пропофолу Кабі пацієнтам з особливим ризиком розвитку перенавантаження жирами. Якщо результати моніторингу вказують на порушення виведення жирів з організму, введення Пропофолу Кабі слід відповідно скорегувати. Якщо пацієнту внутрішньовенно одночасно вводять інші розчини, що містять ліпіди, слід зменшувати дозу з урахуванням кількості жирів, що надходять в організм протягом інфузії як компонент лікарської форми Пропофолу Кабі.

Якщо тривалість седації перевищує 3 доби, моніторинг концентрації ліпідів слід проводити у всіх пацієнтів.

Особи літнього віку

При застосуванні Пропофолу Кабі для седації слід знижувати швидкість інфузії. Пацієнти з бальною оцінкою 3 або 4 за ASA потребують ще більшого зменшення дози та швидкості введення. Слід уникати швидкого болюсного введення (одноразового та повторного) лікарського засобу особам літнього віку, оскільки це може призвести до пригнічення функції серцево-судинної та дихальної систем.

Діти

Пропофол Кабі не слід застосовувати для проведення седації дітям віком < 16 років, яким проводиться штучна вентиляція легенів у відділенні інтенсивної терапії.

Седація перед проведенням діагностичних та хірургічних процедур

Дорослі

Для забезпечення належної седації при проведенні діагностичних та хірургічних процедур слід індивідуально підбирати швидкість введення та титрувати дозу з урахуванням клінічної відповіді.

У більшості пацієнтів індукції седації можна досягти при введенні лікарського засобу в дозі 0,5–1,0 мг/кг протягом 1–5 хвилин.

Підтримка седації забезпечується титруванням дози Пропофолу Кабі, який вводиться у вигляді інфузії, до бажаної глибини седації для більшості пацієнтів достатнім є введення 1,5–4,5 мг/кг/годину. Окрім інфузії, можливе болюсне введення 10–20 мг, якщо виникає потреба у швидкому збільшенні глибини седації. Пацієнтам із бальною оцінкою 3 або 4 за ASA може бути потрібне зниження швидкості введення та дози.

Введення Пропофолу Кабі за допомогою системи ІЦК не рекомендоване для проведення седації перед діагностичними та хірургічними процедурами.

Особи літнього віку

При застосуванні препарату Пропофол Кабі для седації слід знижувати швидкість введення або цільову концентрацію. Пацієнти з бальною оцінкою 3 або 4 за ASA потребуватимуть ще більшого зменшення дози та швидкості введення. Слід уникати швидкого болюсного введення (одноразового та повторного) лікарського засобу особам літнього віку, оскільки це може призвести до пригнічення функції серцево-судинної та дихальної систем.

Діти

Не рекомендується застосовувати Пропофол Кабі при проведенні діагностичних та хірургічних процедур дітям віком до 1 місяця.

Дітям віком від 1 місяця дози та швидкість введення слід підбирати згідно з необхідною глибиною седації та клінічною відповіддю. У більшості дітей індукції седації можна досягти при введенні Пропофолу Кабі у дозі 1–2 мг/кг маси тіла. Підтримки седації можна досягти титруванням доз Пропофолу Кабі під час інфузії до отримання бажаної глибини седації. Більшості пацієнтів достатньо дози Пропофолу Кабі 1,5–9,0 мг/кг/годину. Інфузію можна доповнити болюсним введенням доз до 1 мг/кг маси тіла, якщо необхідне швидке збільшення глибини седації.

Пацієнтам із бальною оцінкою 3 або 4 за ASA може бути потрібне зменшення дози.

Спосіб введення.

Пропофол Кабі не має аналгетичної активності, тому зазвичай постає необхідність у супутньому введенні додаткових знеболювальних лікарських засобів.

Пропофол Кабі можна застосовувати для інфузій нерозведеним зі скляних контейнерів, пластикових шприців, або розведеним 5 % розчином глюкози (для внутрішньовенних інфузій) з інфузійних мішків із ПВХ або скляних інфузійних флаконів. Розведення, які не повинні перевищувати 1:5 (2 мг пропофолу на 1 мл), слід виконувати в асептичних умовах безпосередньо перед введенням та застосовувати розведену емульсію протягом 6 годин після приготування.

Розведення можна проводити із застосуванням різних засобів контролю інфузії, але застосування тільки набору для інфузій не виключить ризику випадкової неконтрольованої інфузії великих об’ємів розведеного Пропофолу Кабі. В інфузійну лінію слід включити бюретку, лічильник крапель або волюметричну помпу. Ризик неконтрольованої інфузії слід враховувати при визначенні максимального об’єму Пропофолу Кабі у бюретці.

При застосуванні Пропофолу Кабі нерозведеним для підтримки анестезії рекомендується завжди застосовувати таке обладнання, як шприцева або волюметрична інфузійна помпа, для контролю швидкості інфузії.

Пропофол Кабі можна вводити через Y-подібний з’єднувач, розташований безпосередньо перед місцем інфузії таких розчинів:

  • 5 % розчин глюкози для внутрішньовенних інфузій;
  • 0,9 % розчин натрію хлориду для внутрішньовенних інфузій;
  • 4 % розчин глюкози з 0,18 % розчином натрію хлориду для внутрішньовенних інфузій.

Інфузія нерозведеного Пропофолу Кабі.

Тривалість безперервної інфузії Пропофолу Кабі з однієї інфузійної системи не повинна перевищувати 12 годин. Не пізніше ніж через 12 годин інфузійна лінія і ємність для Пропофолу Кабі повинна бути вилучена або замінена новою системою.

Інфузія розведеного Пропофолу Кабі.

Введення розведеного Пропофолу Кабі повинно проводитися з використанням бюреток, крапельниць, шприцевих насосів або волюметричних інфузійних насосів для контролю швидкості інфузії, а також щоб запобігти випадковій неконтрольованій інфузії великих об’ємів нерозведеного Пропофолу Кабі.

Максимальне розведення не повинно перевищувати одну частину Пропофолу Кабі 1 % (10 мг/мл) до чотирьох частин 5 % розчину глюкози або 0,9 % розчину хлориду натрію, або

0,18 % хлориду натрію та 4 % розчину глюкози (мінімальна концентрація-2 мг пропофолу/мл). Суміш повинна бути приготована безпосередньо перед застосуванням в асептичних умовах та використана протягом 6 годин із моменту виготовлення.

Не рекомендується змішувати Пропофол Кабі з іншими розчинами для ін’єкцій або інфузій. Одночасне введення Пропофолу Кабі та 5 % розчину глюкози або 0,9 % розчину хлориду натрію можливе за допомогою Y-подібного з’єднання поблизу місця ін’єкції.

Для зниження болю в момент початку ін’єкції рекомендується використовувати суміш Пропофолу Кабі та 1 % ін’єкції лідокаїну, яка готується та контролюється в асептичних умовах. Суміш повинна бути введена протягом 6 годин з моменту приготування. Перед застосуванням лідокаїну слід зробити шкірну пробу на його переносимість.

Перед введенням м’язових релаксантів на основі атракурію та мівакурію інфузійну лінію після введення Пропофолу Кабі потрібно попередньо сполоснути.

Тривалість застосування.

Тривалість застосування не повинна перевищувати 7 днів.

Інфузія за цільовою концентрацією: введення Пропофолу Кабі дорослим за допомогою системи ІЦК.

Введення Пропофолу Кабі за допомогою системи ІЦК обмежене індукцією та підтримкою загальної анестезії у дорослих. Не рекомендується застосовувати при проведенні седації у ВІТ, седації перед проведенням діагностичних та хірургічних процедур або дітям.

Пропофол Кабі можна вводити у вигляді ІЦК тільки із застосуванням системи ІЦК з програмним забезпеченням ІЦК. Такі системи працюватимуть лише з електронно маркованими попередньо наповненими шприцами з Пропофолом Кабі для ін’єкцій 1 % або 2 %. Система ІЦК автоматично встановлюватиме швидкість інфузії для розпізнаної концентрації Пропофолу Кабі. Користувачі повинні бути ознайомлені з інструкцією із застосування інфузійної помпи, правилами введення Пропофолу Кабі за допомогою системи ІЦК та належного поводження із системою розпізнавання шприців.

Система ІЦК дає змогу анестезіологу досягти і контролювати бажану швидкість індукції та глибину анестезії шляхом встановлення та зміни цільових (передбачених) концентрацій пропофолу в крові. Для деяких систем ІЦК доступний альтернативний режим введення залежно від ефекту, але його безпека та ефективність ще не визначені.

Система ІЦК визначає початкову концентрацію пропофолу в крові пацієнта рівною нулю. Тому у разі попереднього введення пацієнту пропофолу може виникнути потреба у виборі меншої початкової цільової концентрації при застосуванні системи ІЦК. Також не рекомендується негайно поновлювати роботу системи ІЦК після вимкнення помпи.

Нижче наведені рекомендації щодо цільових концентрацій пропофолу. З урахуванням мінливості фармакокінетики та фармакодинаміки пропофолу у пацієнтів, у разі проведення або не проведення премедикації слід титрувати цільову концентрацію пропофолу з урахуванням клінічної відповіді для досягнення необхідної глибини наркозу.

Індукція та підтримка загальної анестезії

У дорослих пацієнтів віком до 55 років анестезії зазвичай можна досягти за цільових концентрацій пропофолу у діапазоні 4–8 мкг/мл. Рекомендується застосування початкової цільової концентрації 4 мкг/мл пацієнтам із проведеною премедикацією та 6 мкг/мл – без премедикації. Час індукції за даних цільових концентрацій зазвичай знаходиться у діапазоні 60–120 секунд. Більша швидкість дасть змогу досягти більш ранньої індукції анестезії, але може бути пов’язана з більш вираженим пригніченням функції серцево-судинної та дихальної систем.

Пацієнтам віком від 55 років та/або з бальною оцінкою 3 або 4 за ASA слід застосовувати нижчу початкову цільову концентрацію. Потім цільову концентрацію можна підвищувати поступово по 0,5–1,0 мкг/мл кожну хвилину для досягнення поступової індукції анестезії.

Зазвичай виникатиме необхідність у проведенні додаткової аналгезії. У такому випадку ступінь зниження цільової концентрації для підтримки анестезії буде залежати від дози аналгетиків, які вводять сумісно. Цільові концентрації пропофолу у діапазоні 3–6 мкг/мл

зазвичай забезпечують адекватну анестезію.

Очікувана концентрація пропофолу при пробудженні зазвичай знаходиться у діапазоні 1,0–2,0 мкг/мл, на дане значення впливатиме доза аналгетиків, введених протягом підтримки анестезії.

Діти.

Пропофол Кабі 1 % або 2 % протипоказаний для загальної анестезії дітям віком до 1 місяця.

Пропофол Кабі протипоказаний новонародженим для вступної та підтримуючої анестезії.

Дані фармакокінетики (див. розділ «Спосіб застосування та дози») вказують на те, що у новонароджених кліренс лікарського засобу значно знижений і має дуже велику мінливість між пацієнтами. Введення доз, рекомендованих для старших дітей, може призвести до відносного передозування та розвитку тяжкого пригнічення функції серцево-судинної системи.

Пропофол Кабі 2 % (20 мг/1 мл) протипоказаний дітям віком до 3 років, оскільки препарат важко адекватно титрувати для дітей через необхідні малі обсяги.

Безпека препарату при седації (фонової) у відділенні інтенсивної терапії дітям віком до 16 років не було продемонстровано.

Побочные реакции Пропофол Каби эмул. д/ин. и инф. 10 мг/мл амп. 20 мл №5

Системні

Індукція та підтримка анестезії або седація зазвичай проходять нормально, з мінімальною фазою збудження. Найбільш часто повідомлялося про небажані реакції, які є фармакологічно передбачуваними побічними ефектами засобу для наркозу/лікарського засобу, що пригнічує ЦНС, наприклад, такі як артеріальна гіпотензія. Природа, тяжкість та частота виникнення небажаних явищ у пацієнтів, яким вводять Пропофол Кабі, можуть бути пов’язані зі станом хворих та хірургічними або терапевтичними процедурами, що проводяться.

У таблиці застосовані такі критерії для визначення частоти виникнення небажаних явищ: дуже часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, < 1/10), нечасто (≥ 1/1000, < 1/100), рідко (≥ 1/10000,  < 1/1000), дуже рідко (< 1/10000) частота невідома (не можна встановити частоту на основі наявних даних).

Таблиця небажаних реакцій

Клас систем органів

Частота

Небажані реакції

З боку імунної системи

дуже рідко

Анафілаксія – може включати ангіоневротичний набряк, бронхоспазм, еритему та артеріальну гіпотензію

З боку обміну речовин і харчування

частота невідома (9)

Метаболічний ацидоз (5), гіперкаліємія (5), гіперліпідемія (5)

Психічні порушення

частота невідома (9)

Ейфорія. Зловживання та медикаментозна залежність (8)

З боку нервової системи

часто

Головний біль на стадії пробудження

рідко

Епілептиформні рухи, включаючи судоми та опістотонус на стадії індукції, підтримки анестезії та пробудження

дуже рідко

Післяопераційна втрата свідомості

частота невідома (9)

Мимовільні рухи

Кардіологічні порушення

часто

Брадикардія (1)

дуже рідко

Набряк легенів

частота невідома (9)

Серцева аритмія (5), серцева недостатність (5), (7)

З боку судинної системи

часто

Артеріальна гіпотензія (2), припливи крові у дітей (11)

нечасто

Тромбоз та флебіт

Респіраторні, торакальні та медіастинальні порушення

часто

Тимчасове апное на стадії індукції

частота невідома (9)

Пригнічення дихання (дозозалежне)

З боку травної системи

часто

Нудота та блювання на стадії пробудження

дуже рідко

Панкреатит

З боку гепатобіліарної системи

частота невідома (9)

Гепатомегалія (5)

З боку кістково-м’язової системи та сполучної тканини

частота невідома (9)

Рабдоміоліз (3), (5)

З боку нирок та сечовидільної системи

дуже рідко

Знебарвлення сечі при тривалому введенні

частота невідома (9)

Ниркова недостатність (5)

З боку репродуктивної системи та молочної залози

дуже рідко

Сексуальне розгальмування

Системні порушення та ускладнення у місці введення

дуже часто

Місцевий біль на стадії індукції (4)

дуже рідко

Некроз тканин (10) після випадкового позасудинного введення

частота невідома (9)

Місцевий біль, набряк після випадкового позасудинного введення

 

часто

Симптоми відміни у дітей (11)

Відхилення від норми, виявлені у результаті лабораторних досліджень

частота невідома (9)

ЕКГ типу Бругада (5), (6)

Травми, отруєння та ускладнення процедур

дуже рідко

Післяопераційна гарячка

1. Випадки розвитку серйозної брадикардії рідкі. Існують окремі повідомлення про прогресування до асистолії.

2. В окремих випадках для усунення артеріальної гіпотензії може бути потрібне застосування рідин внутрішньовенно та зниження швидкості введення Пропофолу Кабі.

3. Дуже рідко повідомлялося про випадки розвитку рабдоміолізу, коли Пропофол Кабі вводили у дозах більше 4 мг/кг/годину для седації у ВІТ.

4. Можна мінімізувати шляхом введення у вени більшого діаметру: вени передпліччя та ліктьової ямки. При застосуванні Пропофолу Кабі місцевий біль також можна зменшити шляхом сумісного введення лідокаїну.

5. Комбінацію даних явищ називають синдромом інфузії пропофолу, що може спостерігатися у серйозно хворих пацієнтів із множинними факторами ризику розвитку цих явищ (див. розділ «Особливості застосування»).

6. ЕКГ типу Бругада: підвищення сегмента ST та опуклий зубець Т на ЕКГ.

7. Швидко прогресуюча серцева недостатність (у деяких випадках з летальним наслідком) у дорослих. Серцева недостатність у таких випадках зазвичай була нечутлива до підтримуючої терапії інотропами.

8. Зловживання та медикаментозна залежність від пропофолу, переважно серед медичних працівників.

9. Частота невідома, тому що не може бути оцінена на основі наявних даних клінічних досліджень.

10. Про некроз повідомлялося у разі порушення життєздатності тканин.

11. Після раптового припинення введення Пропофолу Кабі під час проведення інтенсивної терапії.

Повідомлялося про набряк легенів, артеріальну гіпотензію, асистологію, брадикардію, судоми, випадки розвитку дистонії/дискінезії. Рідко спостерігались рабдоміоліз, метаболічний ацидоз, гіперкаліємія або серцева недостатність, іноді з летальним наслідком, при застосуванні пропофолу у дозі понад 4 мг/кг/годину. для досягнення седативного ефекту в умовах реанімації.

Повідомлення щодо неліцензійного застосування препарату Пропофолу Кабі для індукції анестезії новонародженим вказують на те, що може розвиватися пригнічення роботи серця і дихання при застосуванні дозування для дітей.

Місцеві

Місцевий біль, що може виникнути на стадії індукції Пропофолу Кабі анестезії, можна мінімізувати супутнім застосуванням лідокаїну (див. розділ «Спосіб застосування та дози») та шляхом введення у вени більшого діаметру: вени передпліччя та ліктьової ямки. Випадки розвитку тромбозу та флебіту рідкі. Випадки випадкового позасудинного введення та дослідження на тваринах свідчать про мінімальну реакцію тканин. При внутрішньоартеріальному введенні тваринам не спостерігали місцевих тканинних ефектів.

Передозировка Пропофол Каби эмул. д/ин. и инф. 10 мг/мл амп. 20 мл №5

Випадкове передозування з високою ймовірністю характеризуватиметься пригніченням функції серцево-судинної та дихальної систем. Пригнічення функції дихальної системи слід лікувати за допомогою штучної вентиляції легенів та подачі кисню. При пригніченні функції серцево-судинної системи слід опустити голову пацієнта та у тяжких випадках ввести плазмозамінні розчини та пресорні лікарські засоби.

Условия хранения Пропофол Каби эмул. д/ин. и инф. 10 мг/мл амп. 20 мл №5

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Не заморожувати.

Термін придатності

3 роки.

Несумісність

Перед введенням Пропофол Кабі не можна змішувати з рідинами для ін’єкцій чи інфузій, крім 5 % розчину глюкози у скляних флаконах та розчину лідокаїну. Пропофол Кабі не можна вводити через один катетер з кров’ю або плазмою. Дослідженнями іn vitro було доведено, що глобулярний компонент емульсії при контакті з людською плазмою утворює агрегати.

Упаковка

По 20 мл в ампулах, № 5 у пачці з картону.

По 50 мл у флаконах, укупорені пробкою, обкатані алюмінієвим ковпачком із пластиковою кришкою для контролю першого розкриття № 1 або № 10 у пачці із картону.

Категорія відпуску

За рецептом.

Регистрационные данные Пропофол Каби эмул. д/ин. и инф. 10 мг/мл амп. 20 мл №5

Дата обновления информации: 20.12.2022 г.

© likiteka 2024

Полный аналог: Пропофол Каби эмул. д/ин. и инф. 10 мг/мл амп. 20 мл №5: